Mládež

Výchova talentované mládeže

Fotbalový klub Teplice se postupem A-dorostu do celostátní ligy dorostu v roce 2004 vrátil na nejvyšší úroveň v oblasti výchovy mládeže v České republice. Hráči od žáků až po dorost mají každoroční příležitost měřit se s nejúspěšnějšími vrstevníky v rámci celé republiky. Koncepce práce s mladými talenty se snaží řešit celkový vývoj mladého hráče od jeho začátků v přípravce až po vstup do profesionálního fotbalu.

Kontakty:

  


Jaroslav Bartoš manažer mládeže jaroslav.bartos@fkteplice.cz 604567062
Lukáš Přerost Vedoucí SCM lukas.prerost@fkteplice.cz 724507577
David Köstl Vedoucí SpSM d.l.kostlovi@seznam.cz 606242960
Petr Růžička Zástupce ředitele SŠT AGC a.s. pro mimoškolní aktivity 608061717

FK Teplice zabezpečuje rozvoj mládežnického fotbalu. Věnuje se celoroční přípravě dětí a mládeže ve věkové kategorii od 6 do 21 let (od 6 do 11 let ve spolupráci s Juniorem Teplice) v rámci pravidelných tréninků, soustředění a účasti na utkáních a turnajích ve fotbale v ČR i v zahraničí.

PROFIL ČINNOSTI KLUBU V OBLASTI MLÁDEŽNICKÉHO FOTBALU


FK Teplice si klade za cíl pracovat s co možná nejširší základnou dětí a mládeže, nejen z důvodu systematického vyplnění jejich volného času, ale také z důvodu vytvoření podmínek pro jejich maximální rozvoj ve fotbale vedoucí k úspěšné reprezentaci města Teplice i České republiky.

V oblasti výchovy talentované mládeže lze v souvislosti s FK Teplice hovořit o tradici. Jedná se o pyramidový systém výchovy s širokou základnou vedoucí od přípravek k vrcholovému fotbalu. Výběr talentů je v přípravkách prováděn již od 6 let věku. Jsou zde rozvíjeny pohybové schopnosti a herní dovednosti.


FK Teplice disponuje Sportovním střediskem mládeže při ZŠ Edisonova v Teplicích. Příprava přechází z žákovských kategorií do dorosteneckých. Přes juniorský tým se pak hráči dostávají k vrcholovému fotbalu a to do I. fotbalové ligy, na jejíž špici je následně národní reprezentace České republiky.

Úspěšní reprezentanti klubu, města i republiky vyšli právě z široké přípravné základny FK Teplice.
Jména současných reprezentantů působících v řadách FK Teplice:

Nominace a účast v národní reprezentaci
Reprezentace ČR do 15 let: Četverik Lukáš, Štáhlovský Jan, Suchý Marek, Vacek Jan, Cohla Tobiáš, Pokorný Vojtěch
Reprezentace ČR do 16 let: Gedeon Filip, Sinu Karol, Hural Pavel, Lukáš Martin, Kovalčík Jaroslav, Lukáš Martin
Reprezentace ČR do 17 let: Radosta Matěj, Černý Václav, Zaspal Jaroslav
Reprezentace ČR do 18 let: Šilhan Vojtěch, Nejedlý Jan, Kováč Daniel
Reprezentace ČR do 19 let: Žitný Patrik, Němeček Luděk, Kokeš Jakub
Reprezentace ČR do 21 let: Král Alex, Trubač Daniel, Suchan Jan
Reprezentace ČR "A": Grigar Tomáš

Tréninkový proces

Vlastní práce s mládeží první představuje vlastní tréninkový proces, který se odvíjí od začátků v Junioru Teplice, přes sportovní středisko mádeže (SpSM) v žákovské kategorii a Sportovní centrum mládeže (SCM) v dorosteneckém věku. Snahou klubu je výchova hráčů z regionu a tomu je přizpůsoben také skauting.

Vychází z koncepce výchovy mládeže, jejíž cíle jsou shrnuty do několika hlavních bodů:

1. Radost ze hry a z tréninku.

2. Disciplina a profesionální přístup ke svým nejen fotbalovým povinnostem

3. Vysoká úroveň technických a taktických dovedností

4. Spojení ambicí ve studiu a fotbalu na vysoké výkonnostní úrovni

5. Oddanost a reprezentace klubu, hrdý na svůj klub

Naplnění koncepce je dosahováno zejméne propojením tréninkového a vzdělávacího procesu. Klub se snaží, aby škola a fotbal nebyly dvě oddělené větve výchovy mladého hráče, ale naopak na sebe navazující a komplexní složky. Klub tak svého hráče může lépe vést k aktivnímu přístupu ke studijním úspěchům a přes fotbal ho může motivovat k větší úctě ke školní přípravě, sebekázni a úrovni vzdělanosti, která se týká i sportovní oblasti.

Aktivní přístup klubu ke vzdělávacímu procesu začíná ve třetí třídě základní školy (ZŠ Edisonova Teplice), kdy je hráčům přecházejícím z kategorie přípravek (Junior Teplice) nabídnuta možnost účasti ve třídě s rozšířenou výchovou tělesné výchovy se zaměřením na všestranný pohybový rozvoj hráče.

FK Teplice na úrovni Sportovního střediska mládeže spolupracuje se ZŠ Edisonova ( www.edisonka.cz ), kde jsou vytvořeny veškeré podmínky pro plnohodnotnou sportovní přípravu hráčů FK Teplice. Klub spolu se ZŠ Edisonova umožňuje již třetí třídy skloubit studium se všeobecnou sportovním přípravou. Hráči studují ve smíšených třídách s dívkami, které se zaměřují na všeobecnou sportovní průpravu, zejména na basketbal. V rámci Sportovního střediska mládeže dochází také ke sledování studijní výkonnosti, kde je hráč veden především k přístupu ke svým školním i fotbalovým povinnostem.

Nadstavbou SpSM je zařazení hráče do Sportovního centra mládeže (SCM). Umožňujeme tak perspektivním fotbalistům pokračovat nejen ve studiu na střední škole, ale zároveň rozvíjet jejich hráčské dovednosti ve sportovní fotbalové třídě na obdobném principu, jako u tréninkových jednotek na základní škole. Klub FK Teplice spolupracuje v tomto projektu se Střední školou technickou AGC a.s. (www.skola-agc.cz)

Výchova hráčů z regionu a skauting

Náročnost nejvyšší dorostenecké soutěže a snaha o výchovu hráčů pro A-mužstvo dospělých staví mládež klubu do pozice regionálního lídra. Proto se klub snaží mladým hráčům nabízet odpovídající podmínky.

FK Teplice ve výchově hráčů preferuje především hráče z regionu a s tím je spojena spolupráce s vybranými kluby. Klub takto úspěšně dlouhodobě spolupracuje například s kluby: Roudnice nad Labem, Junior Děčín, FK Louny, FK Litvínov, Slavoj Žatec, FC Chomutov, FK Ústí nad Labem a FK Baník Sokolov. Klub také aktivně spolupracuje se všemi kluby z regionu.

SK Junior Teplice

www stránky SK Junior Teplice

Sportovní klub JUNIOR Teplice

Na základě příkazní smlouvy zajišťuje SK FS JUNIOR Teplice v rámci smluvních podmínek pro FK Teplice výchovu hráčů v kategorii mladší a starší přípravky. Při přechodu do věkové kategorie mladších žáků přestupují všichni hráči Junioru Teplice příslušného věkového ročníku do FK Teplice.

Založen: 16.srpna 1991
Právní subjektivita: Občanské sdružení
Základní poslání:
Specializovaná fotbalová výchova dětí ve věku 4-11 let, příprava talentovaných žáků k dosažení vysoké sportovní výkonnosti při zajištění jejich všestranného duchovního a tělesného rozvoje.

Adresa: Proboštovská 1987, Teplice, 415 01
Tréninkový areál: ANGER, Teplice, Přítkovská ulice

Počet členů:150 dětí, 13 trenérů

Počet družstev:
šest
Mistrovské soutěže:
Krajský přebor starších přípravek (5+1) startuje A a B družstvo starší přípravky
Krajský přebor mladších přípravek (4+1) startuje C a D družstvo mladší přípravky
E a F družstvo mladší přípravky nezařazeno

Nemistrovské soutěže:
Turnaje v minifotbalu, halové turnaje – v tuzemsku i zahraničí (dosud navštívené státy Slovensko, Německo, Rakousko, Dánsko).